Výpis odběrových souprav

Odběrové soupravy pro odběr žilní krve

id:1 - Odběrová stříkačka na srážlivou krev (SARSTEDT)
id:2 - Odběrová stříkačka na nesrážlivou krev s EDTA (SARSTEDT)  
id:3 - Odběrová stříkačka na nesrážlivou krev s heparinem (SARSTEDT)  
id:4 - Odběrová zkumavka na nesrážlivou krev s heparinem (VACUTAINER)  
id:5 - Odběrová zkumavka na nesrážlivou krev s heparinem (VACUETTE)  
id:38 - Jehla na odběrovu stříkačku (SARSTEDT)  
id:39 - Zkumavka skleněná - odběrová  
id:44 - Odběrová zkumavka na srážlivou krev

Odběrové soupravy pro virologická a molekulárně genetická vyšetření

id:6 - Virologické odběrové transportní médium – pro izolaci (kultivaci) viru Plastová zkumavka se šroubovacím uzávěrem se 4 ml odběrového/transportního média. Médium obsahuje izotonický roztok solí, aminokyseliny, bovinní sérový albumin, antibiotika, pufr a indikátor pH - má růžovou barvu. Skladovat ve zmrazeném stavu. V mrazicím prostoru chladničky, lépe v mrazničce při teplotě –15°C a nižší, vydrží nejméně 1 rok. Před použitím roztavit a jemným protřepáním homogenizovat.
id:8 - Virologické odběrové transportní médium pro odběr moči – na záchyt cytomegaloviru. Plastová zkumavka se šroubovacím uzávěrem s 0,4 ml 10x koncentrovaného média červeno-fialové barvy a s vyznačenou ryskou pro doplnění močí na objem 4 ml. Médium obsahuje antibiotika, inaktivované prekolostrální telecí sérum, TRIS-HCl pufr a indikátor pH. Skladovat ve zmrazeném stavu. V mrazicím prostoru chladničky, lépe v mrazničce při teplotě –15°C a nižší, vydrží nejméně 1 rok. Před použitím roztavit a jemným protřepáním homogenizovat.
id:9 - Odběrová souprava pro vyšetření genovou sondou DNAPAP Cervical Sampler s použítím tamponu FLOCKED SWABS Souprava DNAPAP Cervical Sampler s použitím tamponu FLOCKED SWABS na odběr a transport materiálu z mužské uretry nebo z konjunktivy pro diagnostiku Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae. Souprava obsahuje 1 zkumavku z umělé hmoty s 1 ml bezbarvého transportního média obsahujícího konzervační látky a protektiva, (1 cervikální tampon - nepoužívat), 1 tampon FLOCKED SWABS - použít k výtěru. Skladovat při pokojové teplotě až do konce vyznačené expirační doby (asi 1 rok).
id:10 - Odběrová souprava pro vyšetření genovou sondou DNA PAP Cervical Sampler Souprava DNA PAP Cervical Sampler na odběr a transport materiálu z cervixu pro diagnostiku papillomavirů (HPV), Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae – s cervikálním kartáčem. Souprava není určena pro gravidní! Souprava obsahuje 1 cervikální kartáček a 1 zkumavku z umělé hmoty s 1 ml bezbarvého transportního média obsahujícího konzervační látky a protektiva. (Tampon na odstranění přebytečného hlenu z cervixu před odběrem není v soupravě obsažen). Skladovat při pokojové teplotě až do konce vyznačené expirační doby (asi 1 rok). Souprava DNA PAP Cervical Sampler na odběr a transport materiálu z cervixu pro diagnostiku papillomavirů (HPV), Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae, pro těhotné – s dakronovými tampony. Souprava může být použita u gravidních, pokud nebude použit cervikální kartáček. Odběr provést dakronovým tamponem. Zkumavka z umělé hmoty s 1 ml bezbarvého transportního média obsahujícího konzervační látky a protektiva. Skladovat při pokojové teplotě až do konce vyznačené expirační doby (asi 1 rok).
id:11 - Tampon na stěr z puchýřků a kožních lézí (pro kultivaci virů i PCR) - stěr/výtěr 1 Sterilní dakronový tampon (Copan). Odběrová souprava obsahuje sterilní dakronový tampon na plastové tyčince uzavřený v transportním plastovém obalu – zkumavce. Tampon je vhodný pro odběr materiálu na kultivaci virů – izolační pokus: suchý tampon s odebraným materiálem deponovat do zkumavky s virologickým odběrovým/transportním médiem. Dakronový tampon je vhodný i pro odběr materiálu na PCR: suchý tampon s odebraným materiálem deponovat přednostně do prázdné zkumavky – lze použít transportní obal tamponu.
id:12 - Tampon na výtěr z nosohltanu, uretry aj. pro vyšetření PCR - stěr/výtěr 2  
id:43 - Odběrová souprava QuantiFERON  

Odběrové soupravy pro bakteriologická vyšetření - pro tekutý materiál

id:13 - Zkumavka sterilní 10 ml tekutý materiál - moč, likvor aj., případně kožní materiál
id:14 - Zkumavka skleněná s pryžovou zátkou tekutý materiál- moč, likvor, případně kožní materiál
id:15 - Zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem - sputovka sputum, výpotek, punktát, BAL, příp. jiné tekuté materiály Upozornění – pro vyšetření na přítomnost mykobakterií – TBC používejte pouze matnou zkumavku, ostatní zkumavky praskají při centrifugaci!
id:16 - Kontejner sterilní 120 ml (TBC) moč, výpotek, punktáty většího objemu

Ostatní odběrové soupravy pro bakteriologická vyšetření

id:20 - Soupravy pro odběr stolice na průkaz toxinů A/B Cl. difficile Parazitologická odběrová zkumavka s lopatičkou Zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem - sputovka
id:22 - Odběrové transportní médium pro stěr z uretry na stanovení biochemické aktivity mykoplasmat a stanovení citlivosti k antibiotikům soupravou Mycoplasma IST 2  
id:24 - Krevní agar obohacený a Mueller agar s krví, dle požadavku kliniků pro infekční a dětské oddělení (přímý odběr likvoru na kultivační půdy), oční oddělení (přímý odběr ze spojivkového vaku). Skladujte v chladničce, před použitím vytemperujte na pokojovou teplotu.
id:30 - Hemokultivační lahvička Systém Bactec Plus: Aerobic/F aerobní s resinem při ATB léčbě
id:31 - Hemokultivační lahvička Systém Bact/ALERT:SA aerobní
id:32 - Hemokultivační lahvička Systém Bact/ALERT:FA aerobní s aktivním uhlím při ATB léčbě
id:33 - Hemokultivační lahvička Systém Bact/ALERT:SN anaerobní
id:34 - Hemokultivační lahvička Systém Bact/ALERT:FN anaerobní s aktivním uhlím při ATB léčbě
id:35 - Hemokultivační lahvička Systém Bact/ALERT: PF pediatrické
id:36 - Hemokultivační lahvička Systém Bact/ALERT:MB pro kultivaci mykobakterií
id:40 - Hemokultivační lahvička Systém Bactec: Lytic/Anaerobic/F - anaerobní
id:41 - Hemokultivační lahvička Systém OXOID Signal Blood Culture - Bakteriologie Brno
id:42 - Odběrové transportní médium pro stěr z uretry na stanovení biochemické aktivity urogenitálních mykoplasmat soupravou Mycoplasma DUO. pouze bakteriologie Brno

Odběrové soupravy pro bakteriologická vyšetření - pro stěry

id:17 - Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem na plastové tyčince krk, nos, rána, stolice na bakteriologické vyšetření, oko, pochva apod.
id:18 - Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem s malým průměrem smotku vaty na hliníkové tyčince uretra, ucho, výtěr z nosohltanu pro průkaz pertuse apod.
id:19 - Laryngeální sonda z chrommolybdenového drátu bez transportního média včetně vzorků pro mykologické vyšetření a průkaz TBC. vhodné i pro odběr stěrů z kůže, rány (použít 6 tampónů), pro jeden odběr TBC použít 3 tampóny
Možno použít jiný stěrový tampon bez transportního media (např. Swab)

Odběrové soupravy pro parazitologická vyšetření

id:25 - Zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem pro odběr stolice, moče, sputa, červů nebo jejich částí
id:26 - Parazitologická odběrová zkumavka s lopatičkou zejména pro odběr stolice  
id:27 - Podložní sklo s nalepenou lepící páskou  
id:28 - Odběrová souprava (půda + tampon) pro kultivaci Trichomonas vaginalis (plastová nebo skleněná zkumavka) Před odběrem vyjmeme z lednice a necháme nejméně 1 hodinu temperovat na pokojovou teplotu
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz, Datová schránka: pubj9r8, Bankovní spojení: č.ú. 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396