Žádanky o vyšetření

Centrum klinických laboratoří (CKL) používá podle typu požadovaného vyšetření následující žádanky o vyšetření. Jsou zveřejněny na internetových stránkách Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě http://www.zuova.cz.

Pracoviště 1 – Ostrava

Pracoviště 5 - Vsetín

Pracoviště 6 - Brno

Požadované informace v žádankách o laboratorní vyšetření klinického materiálu jsou:

* s výjimkou vyšetření CAPL

Identifikace novorozence

Na žádance o vyšetření novorozence musí být uvedeno jeho rodné číslo a pokud není známo, pak maximální množství známých údajů, nejméně však datum narození a příjmení. V laboratorním informačním systému se zapisuje náhradní RČ generované z data narození (čísla za lomítkem se neuvádí), pod kterým jsou dostupné laboratorní nálezy. Po získání platného rodného čísla jsou výsledky uložené pod tímto náhradním RČ navázány na platné rodné číslo. Nelze používat identifikační znaky matky.

Výjimka: screeningové vyšetření na syfilis (RPR,TP-PA) z pupečníkové krve – rodné číslo matky, ZP matky.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz, Datová schránka: pubj9r8, Bankovní spojení: č.ú. 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396